W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

ie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami do bazy danych jest niezwykle istotne dla monitorowania ilości i rodzaju odpadów g

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? sprawozdanie bdo

Najważniejsze jest aby procedury były skrupulatnie

Czy można wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach rano? Czy można wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach rano?

Wysyłanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami do bazy danych jest niezwykle istotne dla monitorowania ilości i rodzaju odpadów g